Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları

Güncelleme Tarihi: 24/08/2017

DAHİLİ TEL: 1131

TEMEL İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

• Tüm personelin sicil kayıtlarının muhafazasından sorumludur. Gerekli gizlilik koşullarını sağlar.

•  Tüm personelin yıllık, mazeret ve diğer izinlerinin kayıtlarını tutar.

•   Tüm personele ait Personel Bilgi Formu’nu ilgili personelin dosyasında muhafaza eder.

•  Hastanenin gelen ve giden evrak işlerinden sorumludur.
 
Hastanemize dışarıdan gelen Resmi yazılar ve postadan gelen evrakların hastane yetkililerince havale edilmesin den sonra evrak giriş tarih ve numarasını verir.

•Evrakla birlikte bu formu imzalanmak üzere evrakın havale edildiği servise gönderir.

•İlgili servisçe imzalandıktan sonra formun birinci nüshasını tarih ve numarasına göre dosyasında saklar.

•  Evrak servisinde kullanılan dosyaların düzenli bir şekilde muhafazasını sağlar.

Hastanemizden hastane dışındaki kişi ve kuruluşlara gönderilecek yazılara tarih ve çıkış numarasını verir.

• Gidecek evrakları zarfın içerisine koyar, ağzını kapatır. Gideceği adresi yazarak dağıtıcıya teslim eder.

•  Gidecek yazıların bir nüshasını numara sırasına göre muhafaza eder.

•   Diğer nüshayı ilgili servise gönderir.

•  Taahhütlü ve iadeli taahhütlü gönderilen evrakları irsaliye listesine kaydeder.

•    Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici  Faaliyet ) başlatmak.

•  Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.