Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Satın Alma

Güncelleme Tarihi: 24/08/2017


DAHİLİ TEL:  1148-1123

GÖREV AMACI:

 Hastanemizin tüm ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri yapmak.

 

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

       •   Satın alma memuru yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane idari mali hizmetler müdür yardımcısının emirlerine göre, satın alma ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür.

  • Satın alınacak mal ve hizmetler için piyasa araştırması yapar,

       •    Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde satın alma memuru elinde bulunan avanstan ödemek suretiyle, satın alınması gerekli ihtiyaçların alımını yapar avansın usulü dairesinde mahsubunu yaptırır.

       •   Alımı kendisine emredilen şeyleri ayrıntılarıyla ayrı bir deftere kaydeder,yasal süre içierisinde muhafazaeder.

        •   Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.

        •   Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.