Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi İşlem

Güncelleme Tarihi: 24/08/2017DAHİLİ :1188-1126

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.   Hastane Bilgi Yönetim Sistemini kuran firma ile hastane arasındaki iletişimi sağlar.

2.   Hastane  Bilgi  Yönetim  Sistemi  sorumluları  ile kullanıcılar  arasında  iletişimi  sağlar, çıkacak sorunları giderir.

3.   Yüklenici   firmanın   ihtiyaç   duyduğu   talepleri  ve   malzemelerin   ilgili  makamlara aktarılmasını sağlar.

4.   Terminallerin hangi modüller göreceği ve yetki alanlarının belirlenmesine karar verir.

5.   Terminal kullanıcılarının programa müdahale yetkisi ve şifre verilmesini sağlar.

6.   Arıza ve teknik sorunların şartnamede belirtilen koşullarda çözümünü sağlar.

7.   Kullanıcıların müdahale yetkisi olmadığı konularda oluşan sorunları giderebilmesi için

onay verir.

8.   Kullanıcı hatalarının istatistikî değerlendirmesini yapıp çözüm üretmek. Bu konularda mevcut programın en verimli kullanımını sağlar.

9.   İdareci ve birim sorumlularının otomasyonla ilgili talep ve isteklerini (Programın daha verimli kullanılması açısından) karşılanmasını sağlar ve takip eder.

10. Kanun,  yönetmelik ve genelgelerde belirtilen yenilik ve  gelişmeler  doğrultusunda programı güncellenmesini sağlar.

11.Görevini kalite yönetim sistemi politikasına, hedeflerine ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.