Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Biyomedikal Birimi

Güncelleme Tarihi: 24/08/2017


DAHİLİ : 1130

TEMEL İŞ ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1)Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonunu ile bu cihazların bakım ve onarımını yapar.

2)  Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların muayene kabulünde görüş verir.

3)  Tıbbi cihazların kullanımımı hakkında ilgili personele bilgi verir,

4) Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerinden korumak için gerekli tedbirleri alır

5) Biriminde kendisi, hasta ve yakınları için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

6)Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.

7) Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.