Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ayniyat Birimi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017

DAHİLİ :1125

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 

        1) 
Muayene ve kabulü yapılan malzemeleri  cins  ve niteliklerine göre sayarak teslim almak,doğrudan tüketilmeyen malzemeleri ambarlarda muhafaza            etmek
       
 2) Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek 
        3) 
Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide                 görevlisine vermek
      
  4) Tüketime ve kullanıma verilmesi gereken malzemeleri ilgililere teslim etmek.Taşınırları Yangına, Islanmaya,bozulmaya,çalınmaya ve benzeri                         tehlikelere karşı korunması için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.               
          5) 
Ambarlarda çalınma ve olağan üstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmayı harcama yetkilisine haber vermek
         6)
  Ambar sayımı ve stok kontrolu yapmak harcama  yetkilisince belirlenen stok miktarlarını takip etmek.
     
    7)Kullanımda olan malzemeleri bulundukları yerde kontrol etmek sayımları yapmak ve yaptırma
         8)
  Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak.
          9)
 Taşınırların kayıtlarının yönetim hesabını çıkarmak ve harcama yetkilisine sunmak
         10) 
Taşınır kayıt kontrol yetkilileri görevlerinden ayrılırken ambar devir teslim işlemini yapmak
        11)
  Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt kusur ve ihmal ve ya tedbirlisizlikler nedeniyle meydana gelen eksik ve noksanlardan sorumlu                          olanlar hakkında işlem başlatmak.