Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Birimi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017


DAHİLİ :1258

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

 Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

•  Sağlık Hizmetleri Müdürüne bağlı olarak çalışır.

•  Sağlık Hizmetleri Müdürüne bağlı tüm çalışanların mesleki gelişimleri için hedef, amaç ve politikaları geliştirir.

• Sağlık Hizmetleri Müdürüne bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar.

•Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi/birimlerle işbirliği yapar

• Yıllık eğitim planını hazırlar.

• Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda  Sağlık Hizmetleri Müdürüne bilgi verir ve görüşünü alır.

• Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlar.

•  Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapar görüş bildirir.

•Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yapar, önerilerde bulunur.

•  Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve sunar.

•  Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve kayıt sistemlerini geliştirir.

•  Eğitim materyali arşivi geliştirir.

•  Hemşirelerin, eğitim gereksinimlerini belirlemeleri ve mesleki gelişimleri için danışmanlık  yapar.

•   Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.

• Güncel, mesleki yayınları izler ve hemşirelere duyurur. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili araştırmalar yapar/katılır.

• Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılır ve çalışanların da bu gibi etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyuruları yapar.

• Hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve kurum içindeki hemşirelik hizmetinin tanıtımını sağlamak amacıyla yayın geliştirir.

•    Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncelleştirilmesi çalışmalarına katılır.

•  Üst Kurum tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formların uygulanmasında hemşirelere rehberlik eder

•    Tüm çalışmalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

  • KYS ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.