Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017DAHİLİ :1126

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.     Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak.

2.     Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,  kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak.

3.     Tüm resmi istatistikleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde hazırlamak.

4.     Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.

5.     İstatistik birimine bildirilen bildirimi zorunlu hastalıkların gerekli kayıtlarını yaparak ivedi olarak bildirmek.

6.     Birimde karşılaşılan sorunları tespit ederek birim sorumlusuna iletmek.

7.     Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak.

8.     Sağlık Bakanlığı, Genel Sekreterlik, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Kurumu ve diğer tıbbi birimlerin talepleri doğrultusunda istatistiksel araştırmalar ve yazışmalar yapmak.

9.  Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer idari ve tıbbi birimlerle koordinasyonu sağlamak.

10.  Başhekimlikçe istenen istatistiki verileri hazırlamak