Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vezne Birimi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017


DAHİLİ :1123

GÖREV AMACI

 Hastanemiz veznesindeki faaliyetleri yürütmek.

TEMEL İŞ ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

•   Muhasebe servisince (muhasebe yetkisi makbuz alıntısı) hazırlamış olan evrakların hareketini yapmak.

•   Kasa ile ilgili hareketleri işlediği kasa el defterini tutmak.

•   Bankalardan çek karnesi ile karşılığını almak, mesai sonu itibari ile oluşacak kasa limit fazlasını bankaya yatırarak dekontu almak.

•   Ücretli hastalar ile ilgili hastane masraflarının ilişiğini kesmek.

•   Muhasebecinin vereceği (kasa defteri yazılması haricinde)diğer işleri yapmak.

•   Muhasebe mutabakatı yapıldıktan sonra bankaya dekont ve imza karşılığında 15 gün arayla teslimatı teslim etmek.

•   Kesilen yazar kasa 2. suretlerini muhafaza etmek.

•   Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.

•   Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.