Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017

 1. EKİBİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 • Güvenli İlaç Uygulamalarının Etkinliği
 • Gereksiz İlaç Kullanımın Engellenmesi
 • Antibiyotik Kullanımının Kontrol Altında Olması
 • Profilaksi’yi Etkin Gerçekleştirmek
 • İlaç Yan Etkileriyle İlgili Önlemler
 • Hasta Ve Yakınlarının Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Eğitimi

 

 1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ:

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 1. Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet.            Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. EKİBİN YER ALAN KİŞİLER:

            –1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

            –1 Dahili Branş Uzmanı

            –1 Eczacı