Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Beyaz Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017

 1. Beyaz Kod Sorumluları Ekibi:

Hastane çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya sosyal

hizmet uzmanı ve güvenlik amirinden oluşur.

 1. Beyaz Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :
 • Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik)  oluşturulmasını sağlamak,
 •  Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
 •  Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
 •  Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
 • Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim vermek.
 • Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
 1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.

Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan beyaz kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür.

Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.

Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

4.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 

 

 1.    Komite Yer Alan Kişiler:

           Hastane Yöneticisi 
          İdari Hizmetler Yöneticisi
          Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi
           Sosyal Hizmet Uzmanı
           Sivil Savunma Uzmanıİdari Hizmetler Yöneticisi
İdari Hizmetler Yöneticisi
İdari Hizmetler Yöneticisi
İdari Hizmetler Yöneticisi
İdari Hizmetler Yöneticisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi