Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Pembe Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017

 1. Pembe Kod Sorumluları Ekibi:

Hastanede servislerde tedavi için bulunan yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya

kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı,

güvenlik amiri ve pediatri servis hemşiresinden oluşur.

 1. Pembe Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :
 • Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,
 • Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
 • Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
 •  Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
 • Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim vermek.
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
 1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını

yürütür.  Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan pembe kod çağrılarını ve vaka

bildirimlerini görüşür. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları

toplantıya davet edilebilir. Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı

kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime

gönderilir.

 1. Komite Yer Alan Kişiler: 
 2.             Hastane Yöneticisi 
 3.             İdari Hizmetler Yöneticisi
 4.            Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi
             Sosyal Hizmet Uzmanı
 5.            Sivil Savunma Uzmanı 
 6.             Sorumlu Hemşire
          Teknik Servis Sorumlusu