Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bina Turları Ekibi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017

1.Bina Tur Ekibi:

Hastane bünyesinde; fiziksel durum, tesis güvenliği ve yönetimi, işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespiti, hasta ve çalışan memnuniyeti ve diğer hususlara dair sorunların yerinde tespiti ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için bina turları yapılır. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilir.

2.Bina Turu Talimatı doğrultusunda çalışır. Talimat:

 1. a) 3 Ayda bir her ayın ilk haftası bina turu yapılır.
 2. b) Bina turuna katılacak kişiler olmadığında yerine vekâlet edecek kişiler ile bina turu yapılır.
 3. c) Bina turunun yapılacağı tarih, bir gün öncesinde kalite yönetim direktörü tarafından bina turu

ekibine bildirilir.

 1. d) Bina turu esnasında fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilir.
 2. e) Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır.
 3. f) Bina turu esnasında bina turu kayıt formu doldurularak tespit edilen aksaklıklar, başlatılan

düzeltici/önleyici faaliyetler kayıt altına alınır.

 

3.Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Tesis Güvenliği Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Ancak ekip aksaklıkların düzeltilmesi ve takibi için daha sık aralıklarla toplanabilir.  Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Toplantılar gerçekleştirilir.  Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.

Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir

 

4.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA Bİ

Komitede Yer Alan Kişiler:

 1.        
  1.             Hastane Yöneticisi 
  2.             İdari Hizmetler Yöneticisi
  3.            Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi
              Sosyal Hizmet Uzmanı
  4.            Sivil Savunma Uzmanı 
  5.            Kalite Yönetim Direktörü
  6.            Teknik Servis Sorumlusu   
 2.