Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi Güvenliği Ekibi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017

 1. Bilgi Güvenliği Ekibi:

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde; Hastane Bilgi Yönetim Sistemindeki bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Bilgi Güvenliği Sorumlu Ekibi oluşturulur.

Ekip; tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite Yönetim Direktörü ve Bilgi-İşlem sorumlusu çalışanından oluşur.

 1.     Hasta Güvenliği Komitesinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,
 • Bilgi güvenliği için olası riskleri belirlemek,
 • Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izlemek,
 • Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilmesini sağlamak,
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak
 1.     Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde,   Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.  Toplantılar gerçekleştirilir.   Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

 1.    EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

 1. Komitede Yer Alan Kişiler:                                                                
  1.             Hastane Yöneticisi 
  2.             İdari Hizmetler Yöneticisi
  3.            Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi
  4.             Kalite Yönetim Direktörü
  5.             Bilgi İşlem Sorumlusu
  6.            
 1.