Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2017

 1. KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 2. Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 3. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 4. İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 5. Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 6. Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 7. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 8. Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 9. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

ı. Hasta Mahremiyetinin Sağlanması

i.Hastaların Güvenli transferi

 1. Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 2. k. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 3. l. Enfeksiyonların önlenmesi

m.Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 AYDA BİR
 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:
 1. Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 1. Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan             faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.
 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:
 2.                     Hastane  Yöneticisi                         1 İdari Hizmetler Yöneticisi

              –1 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi        – Kalite Yönetim Direktörü

              –1 Cerrahi Branş Uzmanı                       1 Dahili Branş Uzmanı

              –1 Laboratuar Branş Uzmanı                 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı

             – 1Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu        1 Eczacı

              -2 Bölüm Kalite Sorumlusu                     -1 Psikolog