İdari Birimler » Tıbbi Atık Birimi » 

                                                            

                                                                          Elif ŞİMŞİR ARIKAN

                                                   Çevre Sağlık Teknisyeni