Hasta Refakat ve Ziyaret Kuralları » 

Hasta Refakat ve Ziyaret Kuralları

       ZİYARET KURALLARI
 

·       Hastanemiz göğüs servislerine haftanın 7 günü öğle; saat 12:30-13:30 saatleri akşam:18.00-20.00 arasında ziyaret yapılabilir.

·        Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti,  başhekim veya nöbetçi  hekimin  izni ile mümkündür.

·       Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi girmeyiniz.

·       Ziyaretlerizi  15 dakikadan fazla tutmayınız.

·       On yaşından aşağı ziyaretçi çocuk getirmeyiniz.

·        Zorunlu hallerde başhekim  veya nöbetçi hekimin izni ile çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.

·       Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla, ziyaretlerinde herhangi bir sebeple sakınca bulunan hastaların ziyareti sakıncalıdır. Zorunlu hallerde kısa süreli ve cerrahi maske kullanılarak ziyaret yapılabilir

·       Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

·        Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve hükümlüler Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izin verir.

·        Kurum idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlisine aittir.

·       Hasta odalarında diğer hastaları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmayınız.

·       Kişisel eşyalarınıza sahip çıkınız ve tanımadığınız kişilerden yardım almayınız.

·       Bir sorun olursa güvenlik personellerine bilgi veriniz.

·       Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız.

·       Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.

REFAKATÇİ KURALLARI

·       Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapınız.

·       Gereksiz ise Elektrik düğmelerini  ve muslukları kapatınız.

·       Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayınız.

·       Size ait Etajer ,dolap ve hasta odalarınızı lütfen temiz tutunuz.

·       Refakatçi kartınızı yanınızda bulundurunuz.

·       Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

·       Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmayınız.

·       Refakat süresi bitiminde refakat kartı servis hemşiresine teslim ediniz.

·       Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına  ve diğer hastalara karşı saygı ve nezaket kurallarına uyunuz.

·       Hasta yataklarına oturmayınız.

·       İhtiyacınız olduğunda odanızdaki telefon veya çağrı sistemi ile hemşire odasına ulaşabilirsiniz

·       Şikayet ve önerileriniz için hastanemiz giriş bölümünde bulunan şikayet ve öneri kutularına form doldurarak bırakabilirsiniz ya da hasta hakları birimimize başvurabilirsiniz.

·       Vizit sırasında hasta odalarını boşaltınız.

·       Taburcu işlemleriniz  kat sekreteri tarafından yapılacaktır,lütfen taburcu işlemlerinizin bitimine kadar servisinizden ayrılmayınız.

·       Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.

 

1.     Hasta Ziyaretleri

·       Hastanemiz göğüs servislerine haftanın 7 günü

o   Öğle ; saat 12:30-13:30

o   Akşam : saat 18.00-20.00 arasında ziyaret yapılabilir.

·        Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti,  başhekim veya nöbetçi  hekimin  izni ile mümkündür.

·       Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi girmeyiniz.

·       Ziyaretlerinizi  15 dakikadan fazla tutmayınız.

·       Hasta yataklarına oturmayınız.

·       Hasta eşyasını kullanmayınız.

·       On yaşından aşağı ziyaretçi çocuk getirmeyiniz.

·       Zorunlu hallerde başhekim  veya nöbetçi hekimin izni ile gerekli koruyucu önlemler alınarak, çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.

·       Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz.  

·       Hasta odalarında diğer hastaları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmayınız.

·       Kişisel eşyalarınıza sahip çıkınız ve tanımadığınız kişilerden yardım almayınız.

·       Bir sorun olursa güvenlik personellerine bilgi veriniz.

·       Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız.

·       Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.

 

2.     Refakatçi kartı çıkarılması

·       Refakatçı çıkarılmasına kararı tıbbi bir zorunluluk olmak kaydıyle ilgili dal uzmanının lüzum göstermesi ile mümkündür.

o   Düşme riski yüksek olan  hastalarda hemşire talebi doğrultusunda refakatçı kalmasına karar verilir ve  hasta yakını  düşme riski yönünde alınacak tedbirler doğrultusunda bilgilendirilir.

·       Refakatine karar verilen hastaya  ilgili kat sekreter tarafından HBYS’de  hasta adına refakat belgesi çıkartılarak refakat defterine kayıt edilir.

·       HBYS çıkartılan refakat belgesi refakata onay veren hekim tarafından onaylanır.

·       Hasta yakınına yakasında taşımak üzere Refakatçı kartı verilir.

 

 

3.     Refakatçı  kuralları

·       Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği madde 62 ye göre Refakatçılar, tabiblerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.

·       Refaktçı kartı çıkartılmadan hastanede kalınamaz.

·       Refakatçi kartınızı yanınızda bulundurunuz.

·       Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

·       Giriş , çıkış  ve yemek alırken   refakat kartınızı  gösteriniz.

·       Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmayınız.

·       Refakatçi süresinin bitiminde “ Refakat Kartını” servis  tıbbi sekreterine teslim ediniz

·       Refakatçi değişiminde refakat kartınızı yerinize gelen kişiye teslim ediniz.

·       Hasta taburcu olmadan istek ve ihtiyaca göre refakat sonlandırılabilir

·       Teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapınız.

·       Gereksiz ise elektrik düğmelerini  ve muslukları kapatınız.

·       Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayınız.

·       Size ait Etajer ,dolap ve hasta odalarınızı lütfen temiz tutunuz.

·       Hastanın düşmesini önlemek için yatak korkuluklarını kaldırınız.

·       Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına  ve diğer hastalara karşı saygı ve nezaket kurallarına uyunuz.

·       Hasta yataklarına oturmayınız.

·       Acil durumlarda; acil çıkış levhalarını takip ederek yangın çıkış merdivenlerini kullanınız.

·       Yangın güvenliği ile ilgili kliniklerimizde uyarı butonları bulunmaktadır.İhtiyaç anında

·       kullanınız

·       Her türlü istek ve şikayetlerinizi öncelikle klinik çalışanlarına iletiniz.

·       0  No’lu telefondan güvenlik hizmetlerine ulaşabilirsiniz

·       İhtiyacınız olduğunda odanızdaki telefon veya çağrı sistemi ile hemşire odasına ulaşabilirsiniz

·       Şikayet ve önerileriniz için hastanemiz giriş bölümünde bulunan şikayet ve öneri kutularına form doldurarak bırakabilirsiniz ya da hasta hakları birimimize başvurabilirsiniz.

·       Vizit sırasında hasta odalarını boşaltınız.

·       Taburcu işlemleriniz  kat sekreteri tarafından yapılacaktır,lütfen taburcu işlemlerinizin bitimine kadar servisinizden ayrılmayınız.

·       Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.

 

4.     Yoğun bakım ziyaret kuralları

·       Her gün kendi aranızda belirlediğiniz bir yakınınız  saat 13.00’de   (yoğun bakım ünitesinin uygun ise) 1 kez, 5 dakika, hemşire gözetiminde,  hasta ziyaretinde bulunabilir. Ancak acil durumlarda ziyaret  hekim/hemşire tarafından kısa kesilebilir.

·       Ziyaret saatleri dışında hiç kimse üniteye kabul edilmez.

·       İstisnai durumlarda hekim inisiyatif kullanabilir.

·       Yoğun bakım ünitesine girmeden önce galoş giyiniz.

·       gerekli hallerde (enfeksiyon riski yüksek olduğu durumlarda)  ünite çalışanları tarafından size verilecek  kıyafetleri (önlük, bone maske vs.) giyiniz.

·       Üniteye girmeden önce ve ziyaret sonunda girişte bulunan  el antiseptiği kullanınız. Veya ellerinizi yıkayınız.

·       Ünite çalışanları tarafından, ziyaret öncesi uymanız gereken kurallar hakkında (ziyaret süresi, el hijyeni,ö nlük, bone ,maske kullanımı vs.) bilgilendirileceksiniz.

·       Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız. hasta yataklarına oturmayınız.

·       Çocuk ziyaretçi getirmeyiniz.

·        Yoğun bakımda fotoğraf çekmek, kamera kullanmak yasaktır.

 

5.     Tüberküloz servisi ziyaret kuralları

·       Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış hastaların yattığı hasta odası kapısına hekim kararı ile  ziyaret yasaktır yazısı asılır.

·       Bu gibi durumlarda ilgili hekimden ve hemşireden bilgi alınız.

·       Ziyaret sakıncası olup zorunlu hallerde hekim kararı ile kısa süreli ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi (ilgili klinik hemşiresi tarafından verilir) ile ziyaret yapılabilir.

 

6.     Mahkum koğuşu ziyaret kuralları

·       Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve hükümlüler  Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25848  göre ziyaret edilebilir. Madde 10 - Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, kurumca belirlenir.

·       Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. Görüş süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir.

·       Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izin verir.

·       Kurum idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlisine aittir.