Kurumsal » Misyonumuz » 

MİSYON

 

 

MİSYON 

      Kurum çalışanlarının, hasta ve yakınlarınınmemnuniyetinin odak alındığı, takım çalışmasını yönlendiren ve motive edenkatılımcı bir liderlik anlayışının benimsendiği, hasta haklarına saygılı ve  çevreye duyarlı bir hastaneyiz.