T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları

Güncelleme Tarihi: 10/05/2019

İDARE MEMURLARI

BİRİMİ : Personel Şube
ÜNVANI: Memur/VHKİ
AMİR VE ÜST AMİRLER : İMİM/Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ : Personel şubede çalışan diğer memur/VHKİ.

GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Gelen ve giden evrakları almak kaydetmek ve sorumlu müdür yardımcısı kontrolünde evrakların dağıtımını yapmak.
2. Gelen ve giden (tayin olan) personel işlem yazışmalarını yapmak, dosya oluşturmak.
3. Personelin izin işlemleri için yıllık izin onayını almak üzere evrakları hazırlamak.
4. Yıllık izinlerin kullanımını personelin dosyasından takip etmek, fihriste işlemek.
5. Hastalık izinlerini takip edip, aylık döner sermaye ek ödemelerinde hastalık izinlerin hesaplayıp, döner sermaye ücret düşümü için mutemetliğe(personel şefinin bilgisi dahilinde) bildirmek.
6. Ücretsiz izinlerin, gerekçesine göre yazışmasını yapıp süresini kontrol edip maaş mutemetliğine bildirmek.
7. Mazeret izinlerini, mazerete göre yazmak.
8. Geçici görevli personelin ayrılış, başlayış işlemlerini, onaylı bildirim yazısına istinaden kontrol edip hazırlamak.
9. Personelin kadro derece-terfî işlemlerini zamanında yerine getirmek.Mutemeti bilgilendirmek.
10. Yıllık personel sicil evraklarını yıl sonunda (kasım) hazırlamak.
11. Emekliliği gelen personelin emeklilik işlemlerini yapmak.
12. Her tür gelen-giden evrakları, evrak kayıt defterine kayıt etmek ve imza klasörü ile ilgili birimlere sunmak.
13. Başhekimlikçe yapılan evrak havalesini ilgili birimlere iç zimmet ile teslim etmek.
14. Gönderilecek dış evrakları, ilgili kurumlara elden teslimatta dış zimmet defteriyle teslim
15. Etmek (Saat,14:30’dan sonra).
16. Posta pulu ile gönderilecek evrakları, postaneye posta zimmet defteriyle teslim etmek (Saat,14:30’dan sonra).
17. Personel ve yakınlarına sevk kağıdı verilmesi işlemlerini, Personelden sorumlu müdür yardımcısının bilgisi dahilinde yapmak.
18. Tüm hastane çalışanlarının ayaktan aldığı hastalık raporunun bir yıl içerisinde, yedi günden fazlasını aylık olarak takip etmek, her ay sonu personel maaşından kesilmek üzere personel şefinin bilgisi dahilinde maaş mutemetliğine vermek.
19. Tüm hastane çalışanlarının personel özlük işleri ile ilgili yapılan yazışmaların sonunda evraklarını personelin şahsi dosyasına her gün düzenli olarak kaldırmak ve dosya kapakçığındaki personel fihristine işlemek.
20. Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek.
21. Tüm hastane çalışanlarının ayaktan aldığı hastalık raporunun bir yıl içerisinde, yedi günden fazlasını aylık olarak takip etmek, her ay sonu personel maaşından kesilmek üzere sorumlu müdür yardımcısının bilgisi dahilinde maaş mutemetliğine vermek.
22. Tüm hastane çalışanlarının personel özlük işleri ile ilgili yapılan yazışmaların sonunda evraklarını personelin şahsi dosyasına her gün düzenli olarak kaldırmak ve dosya kapakçığındaki personel fihristine işlemek.