T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Satın Alma

Güncelleme Tarihi: 10/05/2019


DAHİLİ TEL:  1148-1123

SATIN ALMA MEMURLARI
BİRİMİ : Satınalma
ÜNVANI:VHKİ/Memur
AMİR VE ÜST AMİRLER : İMİM/Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ : İdari ve Mali İşler Müdürünün görevlendireceği satınalmada ki diğer çalışanlar
GÖREV AMACI : Hastaneye satın alınanların işlemlerini yapmak.

GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 155’te kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak
 Satın alma memuru yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane müdürünün emirlerine göre, satın alma ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür.
 Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde satın alma memuru elinde bulunan avanstan ödemek suretiyle, satın alınması gerekli ihtiyaçların alımını yapar avansın usulü dairesinde mahsubunu yaptırır.
 Alımı kendisine emredilen şeyleri ayrıntılariyle ayrı bir deftere kaydeder.
2. Hastanenin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu benimsemek ve bu doğrultuda görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek.
3. Hastane amaç ve hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak .
4. Hastalar ile sürekli iyi ilişkilerde bulunmak. Hastalara güleryüzlü davranmak.
5. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak.
6. Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
7. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
8. Kalite Yönetim Birim dökümanlarına (prosedür,talimat,liste,rehber vs.) uygun hareket etmek,
9. Kayıt altına almalarda ilgili formları kullanmak ve eksiksiz tutmak .
10. Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Kalite Yönetim Birimi ve Üst yönetimle paylaşmak
11. Diğer Birimlerin ve Kurumların istediği bilgileri zamanında vermek
12. Kalite çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak.
13. İlgililerden (birimler idari personel vs.) gerekli belgeleri talep etmek.
14. Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.