T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tahakkuk-Mutemet

Güncelleme Tarihi: 10/05/2019


DAHİLİ TEL: 1237

TAHAKKUK MEMURLARI
BİRİMİ : İdari Hizmetler
ÜNVANI: VHKİ/Memur
AMİR VE ÜST AMİRLER : İdari ve Mali İşler Müdürü/Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ : İdari ve Mali İşler Müdürünün görevlendireceği satınalmada ki diğer çalışanlar
GÖREV AMACI : Tahakkuku sağlamak.

GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Tahakkuk evraklarının doğruluğunu kontrol etmek ve imzaya hazırlamak.
2. Yapılan tahakkuk evraklarının bir nüshasını alarak arşive kaldırmak.
3. Tahakkuk kayıt defterini düzenli bir şekilde tutmak.
4. Gelir ve Avans kayıtlarını tutmak.HBYS programı üzerinde kayıtları düzenlemek.
5. Hastanenin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu benimsemek ve bu doğrultuda görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek.
6. Hastane amaç ve hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak .
7. Hastalar ile sürekli iyi ilişkilerde bulunmak. Hastalara güleryüzlü davranmak.
8. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak.
9. Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
10. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
11. Kalite Yönetim Birim dökümanlarına (prosedür,talimat,liste,rehber vs.) uygun hareket etmek,
12. Kayıt altına almalarda ilgili formları kullanmak ve eksiksiz tutmak .
13. Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Kalite Yönetim Birimi ve Üst yönetimle paylaşmak
14. Diğer Birimlerin ve Kurumların istediği bilgileri zamanında vermek
15. Kalite çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak.
16. İlgililerden (birimler idari personel vs.) gerekli belgeleri talep etmek.
17. Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak