T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Biyomedikal Birimi

Güncelleme Tarihi: 10/05/2019


DAHİLİ : 1130

BİRİMİ : Stok Yönetimi
ÜNVANI: Biyomedikal TKKY/ Biyomedikal Cihaz Teknikeri
AMİR VE ÜST AMİRLER : İMİM/ Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ : Ayniyat Memuru
GÖREV AMACI :
BÖLÜMÜ : Sağlık Hizmetleri-İdari Hizmetler.

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların muayene kabulünde görüş verir. Garantili cihazların süreç takibini sağlar.
2. Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonu ile bu cihazların koruyucu bakım ve onarımını yaptırır.
3. Tıbbi cihazların demo, kurulum, bakım ve kalibrasyon aşamalarına refakat ederek kayıt tutar.
4. Tıbbi cihazların yedek parça stoku, envanterinin ve cihazlara ait tüm bilgilerin güncel bir şekilde tutulmasını sağlar.
5. Tıbbi cihazların kullanımı hakkında ilgili personele eğitim vererek kayıt altına alır.
6. Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerinden korumak için gerekli tedbirleri alır, cihazların amaca uygun, verimli çalışıp çalışmadığının takibini yapar. Tıbbi cihaz kazalarının takibini ve Tıbbi cihaz konusunda araştırma / geliştirme programlarının uygulanmasını sağlar.
7. İlgili cihazların kullanıcı tarafından standartlara uygun ve çalışan ve hasta sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığını, uygun malzemenin uygun yerde kullanılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
8. Arızalı cihazların takibi, kurum dışına çıkış-dönüş süreçlerinin takibini sağlar.