T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sosyal Hizmetler Birimi

Güncelleme Tarihi: 10/05/2019DAHİLİ: 1123

Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı
a) Sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.
b) Tıbbi sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlar, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşır.
c) Sosyal işlevsellik sorunlarını önleyici ve rehabilite edici tıbbi sosyal hizmet programları geliştirir, uygular ve değerlendirir.
ç) Sağlık hizmeti alanların sosyal sağlığını destekleyici ve güçlendirici tıbbi sosyal hizmet programlarını uygular, izler ve değerlendirir.
d) Sağlık hizmeti alan dezavantajlı hasta gruplarının ve yakınlarının tedavi sürecinde yaşadıkları sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirler ve uygular.
e) Kriz durumlarında, tıbbi sosyal hizmet müdahalesini uygular.
f) Tıbbi sosyal hizmet alanında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapar.
g) Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki gönüllülük esasına dayanan çalışmaları koordine eder.
ğ) Sağlık hizmetlerinden yararlanma sürecinde ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet olgularına yönelik sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.
h) Sağlık hizmeti alanların ihtiyaç duyabileceği, sosyal destek programlarına erişimini sağlar.
3. Hastanenin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu benimsemek ve bu doğrultuda görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek.
4. Hastane amaç ve hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak .
5. Hastalar ile sürekli iyi ilişkilerde bulunmak.
6. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak.
7. Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
8. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
9. Kalite Yönetim Birim dökümanlarına (prosedür,talimat,liste,rehber vs.) uygun hareket etmek,
10. Kayıt altına almalarda ilgili formları kullanmak ve eksiksiz tutmak .
11. Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Kalite Yönetim Birimi ve Üst yönetimle paylaşmak
12. Diğer Birimlerin ve Kurumların istediği bilgileri zamanında vermek
13. Kalite çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak.
14. İlgililerden (birimler idari personel vs.) gerekli belgeleri talep etmek.
15. Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.