T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Birimi

Güncelleme Tarihi: 10/05/2019


DAHİLİ :1258

EĞİTİM HEMŞİRESİ
BİRİMİ : Hastnae
ÜNVANI:Eğitim Hemşiresi
AMİR VE ÜST AMİRLER : Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü /Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ : Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün görevlendireceği hemşire
GÖREV AMACI : Eğitim
GEREKLİ NİTELİKLER: Lisans/Lisansüstü derecelerinde hemşirelik bölümlerinden mezun olmak/ Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış bir sertifikaya sahip olmak.
YASAL DAYANAK: Hemşirelik Kanunu (25.02.1954 tarih ve 6283 nolu), Hemşirelik Yönetmeliği (08.03.2010 tarih ve 27515 nolu) , Hemşirelik Yönetmenliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.04.2011 tarihe ve 27910 nolu ), Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (11.12.2009 tarih ve 15296 nolu )

1. Hizmet içi eğitim programlarını planlar, yürütür ve değerlendirir.
2. Oryantasyon eğitimlerini sağlar. Kayıtların tutulmasını sağlar ve takibini yapar.
3. Hizmet içi eğitim planlarını oluştururken önemli gün ve haftaları göz önünde bulundurur.
4. Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli hallerde ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapar, eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemelerin kontrolünü sağlar.
5. Hizmet içi eğitim planlarının ve programlarının kurum prosedür ve olanakları doğrultusunda mevcut iletişim araçlarını kullanarak duyurulmasını ve çalışanların haberdar olmasını sağlar.
6. Hastanede yapılan diğer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olur.
7. Hemşirelerin birim bazında hazırlanan hizmet içi eğitim planlarının oluşturulmasında sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimleri ile ilgili önerilerde bulunur.
8. Eğitim kayıtlanı tutar.
9. Gerçekleştirilen eğitim programlarını değerlendirir ve sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapar, belirlenen eksikliklere göre eğitim planlar.