T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Santral

Güncelleme Tarihi: 10/05/2019


DAHİLİ : 0

      SANTRAL MEMURLARI
BİRİMİ : Santral
ÜNVANI: Memur/VHKİ
AMİR VE ÜST AMİRLER : İMİM/Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ : İdari ve Mali İşler Müdürünün görevlendireceği santraldeki diğer çalışanlar.

GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 166’da kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak
 Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini görür. Santral memuru, hariçten müracaatlara nezaketle cevap verir. Hastaların durumu hakkında bilgi isteyenlere servis ilgililerinin izni ile bilgi verir.
 Şehirlerarası konuşmalar için bir defter tutar, konuşanı ve konuştuğu yeri kaydeder. Konuşma özel ise, postaneden bildirilen ücretin tahsili için durumu idareye bildirir.
2. Hastanenin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu benimsemek ve bu doğrultuda görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek.
3. Hastane amaç ve hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak .
4. Hastalar ile sürekli iyi ilişkilerde bulunmak. Hastalara güleryüzlü davranmak.
5. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak.
6. Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
7. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
8. Kalite Yönetim Birim dökümanlarına (prosedür,talimat,liste,rehber vs.) uygun hareket etmek,
9. Kayıt altına almalarda ilgili formları kullanmak ve eksiksiz tutmak .
10. Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Kalite Yönetim Birimi ve Üst yönetimle paylaşmak
11. Diğer Birimlerin ve Kurumların istediği bilgileri zamanında vermek
12. Kalite çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak.
13. İlgililerden (birimler idari personel vs.) gerekli belgeleri talep etmek.
14. Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak