T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 22/05/2018

          ÇALIŞAN  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • İlgili mevzuat gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  bulunduğu için bu bulunan alanındaki sorumluluklar bu kurul tarafından  da yürütülmektedir.
 • Görev Tanımı
 •  Sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanmak.
 • Görev Alan
 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 •  Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi gibi
 • Çalışan güvenliği uygulama sürecinde gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek iyileştirilmesini sağlar.
 • Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapar, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.
 • Çalışan güvenliği kapsamında  iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapılıp, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatılması.
 • Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini KYB.FR. 09 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Değerlendirme Formu  ile her toplantıda değerlendirir.
 • Komite toplantılarında görev alacak kişilerin görev tanımları, sorumluluk ve yetki alanları KYB.FR. 09 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Değerlendirme Formunda belirtilmiştir.
 • Her toplantıda komite üyeleri sorumluluk ve yetki alanları çerçevesinde yaptığı incelme ve gözetimleri toplantıda sunar.
 • İnceleme ve gözetim sonuçları diğer komite üyeleri tarafından değerlendirilerek  gerekirse  düzeltici önleyici faaliyet başlatır
 • Toplantı zamanı
 • 3 ayda bir  toplanır.