T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 22/05/2018

          HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Görev Tanımı
 • Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleri yapmak.
 • Görev Alanı
 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 •  Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi
 • Hasta güvenliği kapsamında iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapılıp, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatılması.
 • Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini KYB.FR. 08 Hasta Güvenliği Komitesi Değerlendirme  Formu ile her toplantıda değerlendirir.
 • Komite toplantılarında görev alacak kişilerin görev tanımları , sorumluluk ve yetki alanları KYB.FR. 08 Hasta Güvenliği Komitesi Değerlendirme  Formunda  belirtilmiştir. Her toplantı da komite üyeleri sorumluluk ve yetki alanları çerçevesinde  yaptığı inceleme ve gözetim sonuçlarını   toplantıda  sunar.
 • İnceleme ve gözetim sonuçları diğer komite üyeleri tarafından değerlendirilerek  gerekirse  düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.
 • Toplantı zamanı
 • 3 ayda bir  toplanır.