T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tesis Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 22/05/2018

          TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Görev Tanımı
 • Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak.
 • Görev Alanı
 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 •  Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi
 • Tesis Güvenliği Komitesi  kapsamında  iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapılıp, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatılması.
 • Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini KYB.FR.10  Tesis Güvenliği Komitesi  Değerlendirme  Formu ile her toplantıda değerlendirir.
 • Komite toplantılarında görev alacak kişilerin görev tanımları , sorumluluk ve yetki alanları KYB.FR.10  Tesis Güvenliği Komitesi  Değerlendirme  Formu ile  belirtilmiştir.
 • Her toplantıda da komite üyeleri sorumluluk ve yetki alanları çerçevesinde  yaptığı incelme ve gözetimleri  toplantıda  sunar.
 • İnceleme ve gözetim sonuçları diğer komite üyeleri tarafından değerlendirilerek  gerekirse  düzeltici önleyici faaliyet başlatır
 • Toplantı zamanı
 • 3 ayda bir  toplanır.