T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Komitesi

Güncelleme Tarihi: 22/05/2018

          EĞİTİM KOMİTESİ

 • Görev tanımı
 • Hastanede, hasta, hasta yakını ve çalışan bazında eğitim ihtiyaçlarını gidermek ve organizasyonunu sağlamak.
 • Görev Alanı
 • Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri
 • Hizmet içi eğitimler
 • Uyum eğitimleri
 • Hastalara yönelik eğitimler
 • Eğitim Komitesi  kapsamında  iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapılıp, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatılması.
 • Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini KYB.FR.11  Eğitim  Komitesi Değerlendirme  Formu ile her toplantı öncesi değerlendirir.
 • Komite toplantılarında görev alacak kişilerin görev tanımları, sorumluluk ve yetki alanları KYB.FR.11  Eğitim  Komitesi Değerlendirme  Formu  belirtilmiştir. Her toplantıda komite üyeleri sorumluluk ve yetki alanları çerçevesinde yaptığı incelme ve gözetimleri toplantıda  sunar.
 • İnceleme ve gözetim sonuçları diğer komite üyeleri tarafından değerlendirilerek  gerekirse  düzeltici önleyici faaliyet başlatır.
 • Toplantı zamanı
 • 3 ayda bir  toplanır.