T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi Güvenliği

Güncelleme Tarihi: 25/12/2019


                           A-BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI                                               

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası.docx
Bilgi Güvenliği Yedekleme Politikası.docx
Bilgi Güvenliği Kurum Parola Politikası.docx
Bilgi Güvenliği Erişim Politikası.docx
Sosyal Mühendislik Zaafiyet ve Sosyal Medya Güvenliği.docx


                         C-BİLGİ GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMELERİ                                               

Personel Gizlilik Sözleşmesi.pdf
Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi.pdf
Kurumsal Gizlilik Taahütnamesi.pdf

                           D-BİLGİ GÜVENLİĞİ FORMLAR                                                  
Yetki Verme Formu.pdf
Olay Bildirim ve Müdahale Formu.pdf
Kayıt Silme Değiştirme Formu.pdf
HBYS Veri Yedekleme Takip Formu.pdf
HOS Dış Ortamdan İç Ortama Erişim Formu.pdf
HBYS Hata Bildirim Formu.pdf
İş Sürekliliği Formu.pdf
Sunucu Talep Formu.pdf
E-Posta Talep FormuGerçek Kişiler.pdf
E-Posta Talep Formu-Tüzel(birim)Kişiler.pdf
Disk İmha Formu.pdf
Yedekleme Kontrol Listesi Formu.pdf
İşe Başlama Görev Değişikliği Ve İşten Ayrılma Prosedürü.docx
İşten Ayrılma Süreci Formu.docx