Yoğun Bakım Ziyaret Kuralları
24 Şubat 2022

        1. Yoğun Bakım Ziyaret Kuralları

  • Her gün kendi aranızda belirlediğiniz bir yakınınız saat 13.00’de   (yoğun bakım ünitesinin uygun ise) 1 kez, 5 dakika, hemşire gözetiminde,  hasta ziyaretinde bulunabilir. Ancak acil durumlarda ziyaret hekim/hemşire tarafından kısa kesilebilir.
  • Ziyaret saatleri dışında hiç kimse üniteye kabul edilmez.
  • İstisnai durumlarda hekim inisiyatif kullanabilir.
  • Gerekli hallerde (enfeksiyon riski yüksek olduğu durumlarda)  ünite çalışanları tarafından size verilecek kıyafetleri (önlük, bone maske vs.) giyiniz.
  • Üniteye girmeden önce ve ziyaret sonunda girişte bulunan el antiseptiği kullanınız. Veya ellerinizi yıkayınız.
  • Ünite çalışanları tarafından, ziyaret öncesi uymanız gereken kurallar hakkında (ziyaret süresi, el hijyeni, önlük, bone, maske kullanımı vs.) bilgilendirileceksiniz.
  • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız. Hasta yataklarına oturmayınız.
  • Çocuk ziyaretçi getirmeyiniz.
  •  Yoğun bakımda fotoğraf çekmek, kamera kullanmak yasaktır.