Klinik Hakkında
06 Haziran 2022

 
Acil Servis Hizmetleri: 

  • acil_DD.png
  • acilSS.png


      Hastanemizde 24 saat pratisyen hekim ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı (İcap nöbetçisi)  acil serviste hizmet vermektedir. Hasta öncelikle  muayene edilmekte ve sonrasında ileri tetkik gerekiyorsa buradan gerekli birime yönlendirilmektedir.  Acil servisimizde laboratuvar, röntgen, tomografi ve MR hizmetleri verilmektedir.