Kalite Yönetim
22 Mart 2024

   Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurularak, Sağlıkta Kalite Standartları gereği çalışmalar sürdürülmektedir. 
        Kalite Yönetim Birimi ;

 • SKS kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyonu,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar,
 • Düzeltici İyileştirici Faaliyetler,
 • Öz değerlendirmeleri planlaması ve uygulanması,
 • İstenmeyen Olay sistemine ilişkin süreçler,
 • Risk Yönetimine ilişkin süreçler,
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirilmesi,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi,
 • Gösterge Yönetimi süreçleri değerlendirme, analiz yapmak,
 • SKS kapsamında belirlenen komiteler, ekipler,
 • Yönetici takip ekranları ile entegre olan kurum verilerini,
 • Kurum kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini ölçerek gerekli iyileştirme çalışmaları,

  Takip etmek, yönetmek ve iyileştirici süreçleri başlatarak, Hasta Çalışan Güvenliği kapsamında etkin, verimli, kaliteli, doğru ve güvenilir hizmet sunumunu sağlamaktır.