Kalite Yönetim

 

Kalite Yönetim

   Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurularak, Sağlıkta Kalite Standartları gereği çalışmalar sürdürülmektedir. 
        Kalite Yönetim Birimi ;

 • SKS kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyonu,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar,
 • Düzeltici İyileştirici Faaliyetler,
 • Öz değerlendirmeleri planlaması ve uygulanması,
 • İstenmeyen Olay sistemine ilişkin süreçler,
 • Risk Yönetimine ilişkin süreçler,
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirilmesi,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi,
 • Gösterge Yönetimi süreçleri değerlendirme, analiz yapmak,
 • SKS kapsamında belirlenen komiteler, ekipler,
 • Yönetici takip ekranları ile entegre olan kurum verilerini,
 • Kurum kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini ölçerek gerekli iyileştirme çalışmaları,

  Takip etmek, yönetmek ve iyileştirici süreçleri başlatarak, Hasta Çalışan Güvenliği kapsamında etkin, verimli, kaliteli, doğru ve güvenilir hizmet sunumunu sağlamaktır.


22 Mart 2024