Bilgi Güvenliği Politikası
21 Haziran 2022


 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Gizliliği Sağlamak, Sistem Ve İnternet Altyapısını En Güvenilir Seviyede Tutmak etkin ve yerleşmiş bilgi teknolojileri güvenlik süreçleri ve prosedürleri aracılığıyla sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşa ait bilgilerin ya da kurumsal hizmetlerin icra edilmesi

esnasında edinilen bilgi ve kaynakların güvenliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak,

Bilgi güvenliğinin tüm süreçleri için gerekli yönetimsel destek ve kaynak sağlamak,

Kurum bilgi güvenliği faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi maksadıyla yaygın olarak kabul gören bilgi güvenliği standartları,

ilgili yasa, mevzuat ve yönetmeliklerin gerektirdiği şartlara yönetim tarafından uyulması ve ilgili taraflarca uyulması sağlamak,

İç bağlamda belirtilen unsurlar, ilgili standart, mevzuat ve yönetmeliklerin getirdiği sorumluluklara uyulmasını sağlamak,

Bilgi güvenliğine genel bir yaklaşım oluşturmak, kurum itibarını etik ve yasal sorumluluklarına uygun olarak korumak, hizmet verdiği

paydaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kurumsal bilgi güvenliği tesis etmek amaçlanmaktadır.